pwy ydyn ni?

 

2020 10 18 HPPR QR Code 03.jpg
HPPR  Logo sculpture bois par Renan
2012 2019 HPPR Prestations RECAP.jpg

Hanes a threftadaeth

HPPR

o wlad Rosporden

Wedi’i greu ar 20 Rhagfyr, 2012, mae cymdeithas Hanes a Threftadaeth gwlad Rosporden yn gosod ei hun y nod o ddiogelu a hyrwyddo hanes a threftadaeth ddiriaethol ac anghyffyrddadwy gwlad Rosporden yn ei holl ffurfiau. Ar gyfer hyn mae hi'n ymgymryd â phob math o ymchwil, casglu gwybodaeth a gwrthrychau. I sicrhau lledaenu  a throsglwyddo cof, mae'n trefnu digwyddiadau o bob ffurf (arddangosfeydd, cynadleddau, ac ati), gan ddefnyddio pob math o gymorth cyfathrebu.

Cymdeithas "cyfraith 1901" yw HPPR (RNA:  W 294 005 210 - SIRET: 829 051 432 00013), yn agored i holl drigolion y bwrdeistrefi cyfagos: Rosporden-Kernével, ond hefyd Elliant, Melgven  a Tourc'h. Wrth gwrs, rydym yn croesawu ein haelodau y tu hwnt i'r ffin hon!

Beth ydyn ni'n ei wneud?

Nawr, gyda mwy na deugain o aelodau a all gwrdd yn ystod ein sefydlogrwydd wythnosol ddydd Mercher, a / neu yn ystod y gwasanaeth llawn misol, mae'r gymdeithas HPPR -  dan arweiniad pwyllgor etholedig sy'n cynnwys chwe aelod -  yn datblygu ei ymchwil diolch i sawl gweithdy dan arweiniad canolwr ac sy'n gweithredu yn ôl thema.

Mae'r gweithdai hyn yn cyflwyno canlyniad eu gwaith mewn gwahanol ffurfiau: sioe sleidiau neu dafluniad fideo, arddangosfeydd, cynadleddau, cyhoeddiadau a DVDs, y gallwch eu gweld ar y wefan hon.

Sylwch nad yw cymryd rhan yn ein gwahanol weithdai yn orfodol o bell ffordd: rydym hefyd, ym mhob peth yn cael ei ystyried, yn Glwb Dyddio ... yn ein ffordd ein hunain wrth gwrs!

Fe wnaethom hefyd fenthyg ein cefnogaeth i amrywiol gymdeithasau neu fusnesau lleol: y Joutes de l'Aven, cefnder CGHC Elliant, gŵyl Woodscop , y Telethon , cymdeithas ryngwladol ffrindiau Pierre Loti , CLAL Saint-Yvi , Cyn-filwyr Rosporden ; yn fwy diweddar, daethom â'n "goleuadau hanesyddol" i Gourmet Walks of AVEN Animation yn ogystal ag i'r Gymdeithas Diogelu Treftadaeth Notre Dame de Rosporden  ; cyn bo hir bydd ochr yn ochr ag Ar Ruskenn ym Melgven.

Peidiwch ag oedi cyn ymuno â ni, i roi benthyg eich dogfennau inni i'w copïo ... neu i ddod yn rhoddwyr oherwydd bod ein hanghenion yn wych!

Yn olaf, rydym yn hapus ac yn fwy gwastad gan y derbyniad a roddwch i'n cyflawniadau. Diolch yn gynnes.   

 

Mae HPPR yn aros amdanoch chi!

Radio RCF

ein cyfweliadau radio

Radio Kerne
HPPR LOGO

       HPPR  yn eich gwasanaeth     

ein cyfweliadau radio

Radio RCF
Radio Kerne